1973: Elderveld

Het gebied rond Elden stond voorheen bekend als het Eldensche veld. Na de annexatie van Elden door Arnhem wordt er voor het eerst gestart met het bouwen van nieuwe woningen aan de westkant van de Eldense dorpskern. Deze wijk wordt genoemd naar het Eldensche veld, hoewel het Eldensche veld een veel groter gebied omvatte. Vanaf 1977 werd Elden definitief gescheiden van Elderveld door de aanleg van de Batavierenweg. Op 29 november 1977 werd de Drielsedijk doorgebroken om deze weg mogelijk te maken.

In de loop der tijd ontstaan er in Elderveld diverse voorzieningen. Er wordt bijvoorbeeld een kerkelijk centrum geopend op 21 december 1975: de Kandelaar. In 1977 wordt ook gestart met de bouw van Winkelcentrum Elderhof (genoemd naar een oude Eldense boerderij aan de Drielsedijk).

Elderveld heeft, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de nieuwbouwwijk Schuytgraaf, niet veel oorspronkelijke landschappelijke kenmerken overgehouden. Dit komt onder andere doordat de grond waar Elderveld op gebouwd is opgespoten is met grond uit het gebied waar later het Baggergat of de Rijkerswoerdse Plassen zijn ontstaan. Wel staan er nog enkele markante boerderijen in Elderveld, waaronder de Stoeterij en boerderij de Steenen Camer (oorspronkelijk van de familie Scheperboer). Deze laatste boerderij werd met de slopershamer bedreigd. Maar in 1976 werd besloten dat de Steenen Camer toch bleef bestaan. Sinds 1991 huist hier onder andere een pannenkoekenrestaurant. Een ander restant van de landschapshistorie van Elderveld is de kolk de Pas (aan de westkant van de Batavierenweg aan de Drielsedijk). In één van de woningen die hier stond heeft de bekende kunstenaar Antoon Marcus gewoond en geschilderd. Helaas heeft dit gebouw door de veranderingen in het gebied het veld moeten ruimen. Ook is in 1991, door dijkverzwaring, de kolk nagenoeg gehalveerd.

In 2013 bestond Elderveld 40 jaar en gaf de voorzitter van de Historische Kring Elden diverse lezingen over deze wijk met een bijzondere band met Elden: