De Kring

De Historische Kring Elden is opgericht op 22 november 1982 en heeft als doel het bevorderen van de belangstelling voor- en het vergroten van de kennis omtrent de geschiedenis van de Polder Elden in al zijn aspecten. De Polder Elden bestaat uit het dorp Elden, Meinerswijk en de huidige wijken Elderveld, De Laar, Appelgaard en Rijkerswoerd. Daar geven wij als volgt invulling aan:

 • Wij geven minimaal vier maal per jaar ons Kringbulletin uit;
 • Wij organiseren een aantal malen per jaar een excursie of rondleiding;
 • Wij organiseren lezingen die over het algemeen worden gegeven in het Dorpshuis in Elden;
 • Wij organiseren tentoonstellingen bij diverse gelegenheden;
 • Wij beschikken over een uitgebreid archief, wat door de leden kan worden geraadpleegd;
 • Wij geven periodiek een boekwerk uit.
Logo HKE

Bestuur & redactie

Bestuur

 • Geert Visser, voorzitter
 • Benno Bosman, secretaris
 • Harrie Hamers, penningmeester
 • Jan van Kampen, archivaris
 • Hans Putman, algemeen bestuurslid
 • Gert Scheperboer, algemeen bestuurslid
 • Marja Pals, algemeen bestuurslid

Redactie

 • Hans Putman
 • Theo Splithof
 • Bart Verplak
 • Harrie Hamers
 • Sjaak Boom
 • René Maassen
 • Toon Rutjes
 • Gert Scheperboer
 • Geert Visser
Bestuur

Het bestuur tijdens de ALV van 2015. V.l.n.r.: Gert Scheperboer, Hans Putman, Jan Storms, Geert Visser, Jan van Kampen en Henk Molenaar.

Statuten

Klik hier voor de statuten van de Historische Kring Elden

Privacyverklaring

Klik hier voor de privacyverklaring van de Historische Kring Elden.

ANBI

De Vereniging Historische Kring Elden is opgericht op 22 november 1982 en is sinds 22 november 2016
een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met de status culturele ANBI.

RSIN: 8157 73 948

De Vereniging Historische Kring Elden (HKE) is door de Belastingdienst met ingang van 22 november 2016 erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met de status culturele ANBI. Hierdoor komen gewone giften en periodieke giften bij de gever in aanmerking als aftrekpost in de belastingaangifte indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Door de status van culturele ANBI mogen gewone giften en periodieke giften aan de HKE voor de fiscale giftenaftrek worden verhoogd met 25%. Voor deze verhoging geldt een maximum van € 1.250.

Afhankelijk of het een gewone gift is of een periodieke gift, geldt voor de fiscale aftrek wel of geen drempel en wel of geen maximum aan de aftrek.

Indien de periodieke gift bestaat uit de normale jaarlijkse contributie aangevuld met een gift, dan mag u de totale gift verhogen met 25% en volledig aftrekken als gift in uw belastingaangifte.

Aan welke voorwaarden zo’n periodieke gift of normale gift moet voldoen en welk bedrag fiscaal mag worden afgetrokken kunt u lezen op de volgende pagina’s. Klik hier

Over de giften aan de Vereniging Historische Kring Elden hoeft de HKE geen schenkbelasting te betalen.

Voor schenkingen uit een nalatenschap is de Vereniging Historische Kring Elden, door de verleende ANBI status, geen erfbelasting schuldig.

Contactgegevens
De Historische Kring Elden is gevestigd in De Noodwoning in Elden.
Het (post)adres van de vereniging is:

Historische Kring Elden
Rijksweg-West 92 B
6842 BE Elden

Beleidsplan
Klik hier voor het beleidsplan van de Historische Kring Elden

Jaarverslagen

De jaarverslagen van de laatste drie jaar.

Financiële verslagen

De financiële verslagen van de laatste drie jaar.

Notulen

De notulen van de Algemene Ledenvergaderingen van de laatste drie jaar.