Tentoonstelling ‘Van huis en haard Driel-Elden 40/45’

Het is 75 jaar geleden dat de dorpen Driel en Elden door het mislukken van operatie Market Garden in de frontlinie kwamen te liggen. De dorpsbevolking die plotseling midden tussen de strijdende partijen kwam te zitten, vluchtte weg of werd gedwongen geëvacueerd. Bij terugkomst, meer dan een halfjaar later, troffen zij hun dorpen zwaar verwoest aan.

Reden genoeg voor de Historische Kring Driel en de Historische Kring Elden deze ingrijpende gebeurtenissen te herdenken met een gezamenlijke tentoonstelling. De tentoonstelling ‘Van huis en haard Driel-Elden 40/45’ bestaat uit uniek fotomateriaal afkomstig uit beide dorpen dat het begin van de oorlog, de bezettingsjaren, de militaire strijd en de dramatische gevolgen voor de bevolking en voor de bebouwing toont.

Het leidend motief van de tentoonstelling is de spoorlijn met spoorbrug over de Rijn die Driel en Elden van elkaar scheidt, maar die in 1944 ook de grens vormde tussen twee tegenover-gestelde vluchtrichtingen. De meeste Drielenaren trokken richting het zuidwesten, naar het door de geallieerden reeds bevrijde deel van ons land; de Eldenaren gingen veelal richting het noordoosten, naar het nog door de Duitsers bezette gebied.

De tentoonstelling is in Driel te bezichtigen en wel op zaterdag 2, zondag 3 en maandag 4 mei 2020.

Locatie en tijden volgen nog.