Fietstocht door Meinerswijk en de Stadsblokken (15 km)

Geert Visser zal als gids tijdens deze fietstocht vertellen over de boeiende geschiedenis van dit gebied en de toekomstige bebouwingsplannen.
Deelname maximaal twintig personen. Deelname opgeven via een e-mail aan info@historischekringelden.nl
De fietstocht start om 13.30 uur vanaf de Noodwoning, Rijksweg West 92B in Elden.