Excursie Huis der Provincie

jan
25
Op vrijdag 25 januari a.s. organiseert de Historische Kring Elden een excursie in het Huis der Provincie. In 2018 kreeg dit gebouw, dat samen met de nieuwbouw ernaast en de Sabelspoort het Gelders Huis wordt genoemd, de BNA-prijs. Dit is de architectuurprijs van de Bond van Nederlandse Architecten. Met deze prijs is het Huis der Provincie het mooiste gebouw van Nederland.
De excursie begint om 14.00 uur. In Sectiekamer 4-5 is de koffie- en theetafel gereserveerd voor de deelnemers aan de excursie. Bij binnenkomst kunt u zich melden bij de receptie in de hal van het Huis der Provincie. De rondleider is Theo Boetzel.
Degenen, die aan deze excursie willen deelnemen, dienen zich uiterlijk 15 januari te melden bij Henk Molenaar, penningmeester. Dit kan via e-mail: h.j.molenaar@chello.nl.