Lezing – De dijken in de Over-Betuwe

okt
27

Lezing: De dijken in de Over-Betuwe en hun historische maar ook toekomstige betekenis, door Ferdinand van Hemmen.

In deze lezing schenkt Ferdinand van Hemmen aandacht aan de komst van de eerste dijken, de ruimtelijke metamorfose die de bedijking teweegbracht in Elden en andere Overbetuwse dorpen, wat de gevolgen daarvan waren voor de relatie tussen de mens en de rivier en wat deze bewogen, maar ook leerzame historie kan betekenen voor een tijd waarin het water weer gaat uitdagen. In al zijn extremiteiten! De lezing is voor een groot deel gebaseerd op de inzichten ontstaan in de samenwerking van hem met Royal Haskoning DHV bij het opstellen van een visie op de historische dijken en wielen in de gemeente Arnhem, zijn ervaringen als landschapshistoricus met Ruimte-voor-de-Riviermaatregelen, zoals de dijk teruglegging in Nijmegen, en de dijkversterkingen vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Voor dit programma heeft hij met anderen een
handreiking gemaakt voor omgaan met de rijke cultuurhistorie van de dijk.

De lezing wordt gehouden in het Dorpshuis ‘Ons Gebouw’, Rijksweg West 50 in Elden en begint om 20.00 uur. De zaal is om 19.30 uur open.
De toegang is voor leden van de HKE gratis; niet leden betalen € 3.