Dag van de Arnhemse Geschiedenis

okt
16

Dag van de Arnhemse Geschiedenis (DAG) met als thema Wat een ramp!
In het weekend van 15/16 oktober 2022 wordt in het kader van de Maand van de Geschiedenis de Dag van de Arnhemse Geschiedenis georganiseerd. In dit kader organiseert de Historisch Kring Elden op zondag 16 oktober 2022 een rondwandeling langs de kolken in Elden. De dijken in het rivierengebied moeten de achterliggende gebieden beschermen tegen riviergeweld. Dat dat niet altijd lukt, blijkt uit de verschillende kolken of wielen die ontstaan zijn door dijkdoorbraken in de achttiende en negentiende eeuw. Ook in Elden kunnen we hier nog de sporen van zien.
De wandeling start om 14.00 uur vanaf de Noodwoning aan de Rijksweg West nr. 92 B.

Zie voor het gehele programma van dit weekend, www.dagvandearnhemsegeschiedenis.nl