Algemene Leden Vergadering

mrt
14

De Algemene Ledenvergadering van de Historische Kring zal donderdag 14 maart gehouden worden in het Dorpshuis. Aanvang 19.30 uur.

Aansluitend (20.30 uur) zal Geert Visser een lezing verzorgen over het bombardement van 22 februari 1944.

Tijdens het broodventen in Arnhem Zuid op woensdag 22 februari 1944 werden Johan van Hal en zijn zoon Theo het slachtoffer van een bombardement, wat bekend staat als het bombardement op de Gasfabriek. Malburgen West en ook Rijnwijk werden zwaar getroffen.

Het graf van de Eldense broodbakkersknecht Johan van Hal en zijn zoon is jaren geleden geruimd. Hun grafsteen heeft daarna een prominente plek gekregen op de begraafplaats van de Lucaskerk in Elden.
Op 22 februari 1944 werd ook de Nijmeegse benedenstad gebombardeerd waarbij zo’n 800 slachtoffers vielen. Het bombardement in Arnhem was vooral gericht op het industriegebied waardoor het aantal slachtoffers beperkt bleef tot zo’n zestig personen.
De verschrikkingen van dit bombardement in Arnhem werden overschaduwd door de Slag om Arnhem die zeven maanden later plaats vond. Geert Visser is opgegroeid in de omgeving van de gasfabriek en heeft in zijn jeugd veel gehoord over de dramatische gevolgen van het bombardement. Met hulp van nieuwe bronnen heeft hij onderzoek gedaan naar deze gebeurtenis die 75 jaar geleden plaats vond.
De lezing over deze zwarte bladzijde van de Arnhemse oorlogsgeschiedenis geeft een overzicht van de gebeurtenissen ten gevolge van het bombardement waarbij gebruikt gemaakt wordt van niet eerder gepubliceerd beeldmateriaal.