Disclaimer

De Historische Kring Elden (HKE) heeft bij het gebruik en publiceren van foto’s waarop personen herkenbaar zijn, alle mogelijke moeite gedaan om vooraf voor deze publicatie toestemming te verwerven. Helaas is dit, mede gezien het historische karakter van de beelden, lang niet altijd mogelijk. Treft u een foto aan waarop u herkenbaar bent en bent u het niet eens met deze publicatie, gelieve dan contact op te nemen met het secretariaat van de HKE (info@historischekringelden.nl). Wij zullen dan, indien gewenst, de foto verwijderen van onze website (www.historischekringelden.nl) of van de facebook pagina Oud Elden. Na publicatie in ons Kringbulletin is helaas alleen een rectificatie achteraf mogelijk